Historyczne epoki sztuki - romantyzm, sztuka romańska i gotyk – parę ciekawostek

GOYYKSZTUKASztuka gotycka to głównie czasy od XIII do XV wieku. To, co znamionowało ten okres to wrażenie lekkości budowli, a równocześnie poczucie powagi. To wszystko to naturalnie dzięki użyciu fial, ostrołuków, rozet, a również portali oraz szczegółów to właśnie dzięki jakim budowle osiągały stabilność.

Miasta gotyckie miały wygląd przyciągający szczególną uwagę. Przykładem budowli gotyckiej może być katedra w Chartres. To, co charakteryzuje ten okres to liczne witraże w oknach prezentujące istotne osobistości i sceny historyczne. Wypełnione są światłem tęczowym co zezwala na nadzwyczajny wynik tęczowej baśni. Pozostało na pierwszym planie przez dużo lat, wywołując wycofanie innych malatur. Również rzeźba była niesłychanie atrakcyjna i w szeregu przypadków stosowana.

Rzeźba gotycka to figury skonstruowane w kamieniu. Przeważnie są to osoby wykonane w naturalnej posturze by oddać wielkość oraz naturalność prawdziwych postaci. Styl gotycki jest wykorzystywany nawet do dnia dzisiejszego.

Twórczość romańska

ROMANIZMSztuka romańska to kierunek ewoluujący przede wszystkim w Europie w XI oraz XII wieku. Miała związany z kultem zakres, albowiem jej newralgiczne motywy były powiązane z obecnością zakonów. Sztuka ta pożyczała niektóre detale od sztuki antycznej. Jeśli chodzi o architekturę to newralgicznymi budowlami które stawiano były kościoły. Wykorzystywano okrągłe formy, krzyże łacińskie, portale. Natomiast wnętrza budowli ozdabiano arkadami, filarami, emporami. Głowice kolumn oraz trzony filarów przystrajane były rzeźbami.

Były to łatwe formy o wyrazistej o ostro zarysowanej struktury, mające na celu czytelny przekaz dla ogółu. Zagadnieniem rzeźb romańskich były postacie ze Starego i Nowego Testamentu. Znakomitym twórcą rzeźbiarzem był Benedetto Antelami. Tudzież w malarstwie rozkwitała renoma witraży, jakie wypełniały okna budynków. Sztuka romańska się bardzo rozwinęła.

Sztuka romantyzmu

ROMANTYZMSztuka romantyzmu była to wymowna dziedzina kultury. Wyróżniał ja niepokój, bałagan, tragiczność, rozdarcie wewnętrzne, wszelkie uczucia z którymi borykali się twórcy, ujawniali w własnych dorobkach. Wskutek tego jest to czas wielu ogromnych twórców, nie wyłącznie na globie, jednak oraz w Polsce. Dzieła takich wybitnych osobistości jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Kamil Norwid czy Zygmunt Krasiński wywołują do dziś podziw. Bardzo powszechnym motywem była walka narodów o wyzwolenie, krzyk o wolność, a przy tym niepowszechna kolorystyka lub siła wyrazu.

Cała sztuka, bez względu na formę prezentowała człowieczą wyobraźnię, uczucia, a również formy baśniowe czy ludowe elementy. Najważniejszym bodźcem sztuki romantycznej było łączenie nauki, życia i religii w jedną całość. Impulsem całej epoki była wolność wykorzystywana potem w innych motywach.